user_mobilelogo

Bezpieczeństwo danych osobowych

w serwisie internetowym Firmy CINI SP. Z O.O.

Przetwarzanie danych osobowych w serwisach internetowych Firmy CINI SP. Z O.O.dane osobowe
- cini.com.pl
- cini.mobi

Dane osobowe i poufność

Działając w interesie Użytkownika/Klienta, Firma CINI SP. Z O.O. dokłada wszelkich starań poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych oraz kategorii danych objętych ochroną, odpowiednimi do zagrożenia mechanizmami. W szczególności działania mają na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe zebrane w serwisie internetowym Firmy CINI SP. Z O.O. w procesie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych lub przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora danych, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Firma CINI SP. Z O.O. oświadcza, a Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu, w tym zaawansowanych funkcji dostępnych w serwisie internetowym, konieczne jest podanie do wiadomości firmy CINI SP. Z O.O. danych osobowych i adresu e-mail (oraz innego adresu elektronicznego) według szablonu zamieszczonego formularza.

Autor/Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez firmę CINI SP. Z O.O. swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania, edycji, sprostowania oraz wstrzymania ich przetwarzania. Prawo firmy CINI SP. Z O.O. obejmuje również  prawo  do  przetwarzania danych osobowych w celach:
1. administracyjnych
2. statystycznych
3. marketingowych [w oparciu o odrębną zgodę użytkownika]

Autor/Użytkownik wyraża również zgodę na  gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie  podanych  danych, w tym  adresu elektronicznego przez firmę CINI SP. Z O.O. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez firmę CINI SP. Z O.O. – zgodnie z ustawą  z dnia 18.07.2002r. o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną

Osobiste dane, adresy  oraz  dane  świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Firma CINI SP. Z O.O. 'VII.2016

cini.com.pl

CINI Sp. z o.o.
ul. Borowa 85
41-253 Czeladź
Polska

NIP:      8790005615
VATUE:  PL8790005615
REGON: 870199976
KRS:     0000144619

cini@cini.com.pl

 

 

Masz pytania?

phone

tel./fax. (+48) 32 265 30 37

tel. (+48) 32 265 65 33

tel. (+48) 32 269 70 37

tel. (+48) 32 269 70 38

 

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

sobota - niedziela: nieczynne

 

mail Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy

Projekt i wykonanie: Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'IX.2016